چسب حصیری رولی فارم اکتیو

چسب حصیری رولی فارم اکتیو

چسب حصیری رولی فارم اکتیو

مشاوره رایگان ۰۲۱-۸۸۲۲۴۱۸۳

خصوصیات

چسب جراحی ضد حساسیت
نسبت به هوا و بخار آب نفوذ پذیر است
به خوبی می چسبد و به راحتی و بدون برجا گذاشتن باقیمانده از پوست جدا می شود