پانسمان فارم اکتیو ژل

پانسمان فارم اکتیو ژل

پانسمان فارم اکتیو ژل

مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

پانسمان فارم اکتیو ژل

یک پانسمان هیدروژل بی شکل استریل، ساخته شده از پلیمر های هیدروفیل است که حاوی حجم زیادی آب مقطر بوده و جهت دبریدمان بافت نکروز بکار می رود.

موارد مصرف پانسمان فارم اکتیو ژل

قابلیت کاربرد جهت دبریدمان بافت نکروز سیاه و زرد رنگ به روش اتولیتیک
نوع ژلاتینی مسطح، مخصوص دبریدمان بافت نکروز سیاه و زرد رنگ سطحی و ایده آل جهت جوش های آبله مرغان، زونا و بیماری های پوستی

نکته:

از پانسمان های فارم اکتیو هیدرو، فارم اکتیو فوم و هیدروفیلم می توان به عنوان پانسمان ثانویه روی فارم اکتیو ژل استفاده کرد.
ویسکوزیته بالای ژل از انتشار آن به زخم یا حفره پیشگیری و شفافیت آن مشاهده زخم را آسان می کند.
میزان بالای محتوای آب باعث تازگی و نرمی ژل و راحتی بیشتر می شود.
ژل می تواند برای 2 تا 3 روز بسته به وضعیت بیمار و میزان ترشح در زخم بماند.