پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

خرید پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

یک پانسمان استریل نازک، متخلخل و تنفس پذیر، تشکیل شده از یک ماده پلی استر انعطاف پذیر می باشد که در هر دو طرف با یک لایه ژل سیلیکون پوشیده شده است. چسبندگی جزیی لایه سیلیکون پوشیده شده روی پانسمان استفاده از آن را ساده کرده و آن را بر روی پوست اطراف زخم نگه می دارد. در صورتیکه به عنوان پانسمان اولیه روی زخم استفاده شود، لایه ی متخلخل ساختار پلی استر که با لایه سیلیکون پوشیده شده اجازه انتقال راحت ترشحات را به پانسمان ثانویه می دهد که باعث کاهش خطر چسبندگی و ماسره شدن پوست اطراف زخم می شود.

این پانسمان یک پانسمان اولیه مورد استفاده در انواع زخم های مختلف، بدون ترشح یا با ترشح زیاد، که نیازمند عدم چسبندگی به بافت زیر پانسمان می باشد.

موارد مصرف پانسمان فارم اکتیو نان ادهرنت (غیر چسبنده)

ایده آل جهت محل دهنده و گیرنده پیوند پوست
مناسب جهت زخم فشاری، زخم پای دیابتیک، زخم وریدی، سوختگی های درجه یک و دو، خراش های پوستی، پارگی ها، برش های جراحی، تاول، گرافت های پوستی و صدمات پوستی ایجاد شده در اثر رادیوتراپی یا استروئیدتراپی

نکته:

این پانسمان حاوی ژل چسبنده بدون صدمه در حین برداشتن از روی زخم می باشد.
دو طرف پانسمان با یک فیلم پلی اتیلن قابل جدا شدن، پوشیده شده است.
متخلخل بودن و حفره های روی آن امکان مشاهده روی زخم را می دهد.
نسبت به گاز ها و ترشحات نفوذپذیر و انعطاف پذیر می باشد.
این پانسمان انعطاف پذیر، شکل پذیر و قابل برش می باشد.
در صورت نیاز برای استفاده از طریق هم پوشانی می توان از چند نوع پانسمان همزمان استفاده کرد.
با توجه به نازکی و ساختار نرم و تنفس پذیری و شفافیت پانسمان برای مشاهده می تواند تا 7 روز روی زخم باقی مانده، حتی در صورتی که پانسمان ثانویه برای دفعات متعدد تعویض شود.
این پانسمان نباید بر روی زخم های عفونی و سوختگی های درجه 3 استفاده شود.