پانسمان فارم اکتیو فوم (پلی اورتان) بدون چسب

پانسمان فارم اکتیو فوم (پلی اورتان) بدون چسب

پانسمان فارم اکتیو فوم (پلی اورتان) بدون چسب

پانسمان فارم اکتیو فوم (پلی اورتان)

یک پانسمان استریل با سه لایه متفاوت؛ لایه فوقانی (پلی اورتان نیمه تراوا با قابلیت تنفس)، لایه میانی (فوم جاذب پلی اورتان) و لایه داخلی که بر روی زخم قرار می گیرد یک غشاء جاذب پلی اورتان می باشد که به زخم نمی چسبد.

موارد مصرف پانسمان فارم اکتیو فوم (پلی اورتان) بدون چسب

قابلیت کاربرد در زخم های گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد
ایده آل جهت انواع (زخم فشاری، زخم پای دیابتیک(نوع بدون چسب)، زخم وریدی و...)

نکته

پانسمان بسته به شرایط زخم و میزان ترشح می تواند 7 روز بدون تعویض باقی بماند.
نوع بدون چسب آن قابل برش به اندازه دلخواه بوده و با چسب حصیری یا باند روی زخم ثابت می شود.
به عنوان پانسمان ثانویه بر روی فارم اکتیو آلژینات و فارم اکتیو ژل استفاده می شود.
فوم تراکستومی مناسب جهت پانسمان ناحیه تراک