پانسمان فارم اکتیو آلژینات

پانسمان فارم اکتیو آلژینات

پانسمان فارم اکتیو آلژینات

مشاوره رایگان زخم ۰۲۱۸۸۲۲۴۱۸۳

پانسمان فارم اکتیو آلژینات

یک پانسمان حاوی آلژینات کلسیم سدیم و کربوکسی متیل سلولز می باشد که برای بهبود زخم های سطحی و عمقی گرانوله با ترشح متوسط تا زیاد کاربرد دارد.

موارد مصرف پانسمان فارم اکتیو آلژینات

ایده آل جهت زخم های با ترشحات زیاد سطحی و عمقی
مناسب جهت زخم های مزمن (فشاری، پای دیابتیک، عروقی و ...)
مناسب جهت زخم های سطحی (محل دهنده پیوند) و عمقی (زخم فشاری و سینوس پایلونیدال)