خانه

اسپری فارم اکتیو نقره

اسپری فارم اکتیو نقره از نانوکلوئید نقره و نمک هیالورونیک تشکیل شده است. نقره از آلودگی میکروبیال پانسمان جلوگیری می کند و هیالورونیک اسید یک پلی ساکارید طبیعی از بافت همبندی می باید که عملکرد مرطوب کنندگی دارد. این خاصیت رطوبت رسانی به حرکت فیزیولوژیک سلول ها و انتشار مولکول های محلول در آب کمک می کند.

کاربرد اسپری فارم اکتیو نقره

درمان زخم پای دیابتی
درمان زخم بستر
درمان زخم عروقی
درمان بریدگی ها
درمان سوختگی ها
درمان خراشیدکی ها

محصولات فارم اکتیو

درمان زخم با محصولات فارم اکتیو Farmactive